Визначення завдання інженерно-геодезичних робіт


При виникненні потреби в геодезичній зйомці для будівельних або інших цілей, а також інших роботах з геодезії ділянки, в першу чергу потенційному замовнику інженерно-геодезичних вишукувань потрібно визначитися з їх кінцевим завданням. Саме завданням, в основному, визначається підхід геодезичної фірми до організації робіт, вибір виду досліджень, необхідне геодезичне обладнання, масштабність необхідних карт або планів. Так, наприклад, завданнями геодезичних робіт можуть бути:

 • оформлення кадастрової документації по земельній ділянці, що перебуває у власності замовника;
 • оформлення дозволу на забудову ділянки;
 • підготовка топографічної підоснови для розробки проектних схем і креслень будівельного об'єкта;
 • складання геодезичних матеріалів для газифікації будинку або підведення до нього будь-яких інших інженерних комунікацій;
 • прив'язка готового будівельного проекту до місцевості;
 • серія контрольних геодезичних вимірювань для контролю технічного стану інженерних споруд.

Як оформляється замовлення на будівельні вишукування та інші види геодезії?

Склавши для себе більш або менш чітке розуміння завдання, замовник може звертатись до геодезичної фірми, що надає послуги в необхідному йому регіоні. В Тетіївському районі Київської області геодезію ділянки можна доручити відповідній філії відомої по всій території України фірми – ТОВ "Геотоп". Зв'язатися з представником фірми, що відповідає за прийом клієнтських заявок, можна як за телефоном, вказаним на її інтернет-сайті, так і написавши повідомлення, у якому слід коротко змалювати геодезичну задачу і вказати свої контактні дані. У розмові з фахівцем, уточнивши місцезнаходження ділянки вишукувань, бажані терміни отримання результатів і, при необхідності, деталі завдання, можна дізнатися вартість майбутніх геодезичних робіт. Завершує оформлення замовлення складання технічного завдання та підписання договору про надання послуг у сфері геодезії і картографії.


Складання технічного завдання на інженерно-геодезичні вишукування


Технічне завдання на інженерно-геодезичні вишукування в будівництві повинно містити таку інформацію:

 • відомості, що стосуються замовника, (назва організації або прізвище фізичної особи, телефонні номери, адреса реєстрації);
 • вид геодезичних робіт;
 • адреса ділянки проведення робіт;
 • застосовується планова і висотна координатна система;
 • масштаб зображення і висота перерізу рельєфу місцевості що надаються замовнику за підсумками досліджень геодезичних матеріалах;
 • вимоги до складу остаточного пакета документації (перелік матеріалів, строки підготовки);
 • додаткові побажання.

В якості додаткових побажань замовник може зазначити будь-які умови, що виходять за рамки стандартних вимог до результатів геодезичної зйомки або інших видів будівельних вишукувань. Наприклад, можна замовити більш великий масштаб наданих матеріалів (для всіх геодезичних документів або тільки тих, що стосуються особливо важливих об'єктів).

Якщо результати інженерно-геодезичних досліджень будуть необхідні замовнику не тільки в паперовому вигляді, але і в комп'ютерному варіанті, у технічному завданні слід обумовити:

 • типи електронних носіїв інформації;
 • формат бази даних (він визначає, яким програмним забезпеченням можна буде надалі обробляти геодезичну інформацію);
 • необхідність 3-D візуалізації геодезичних побудов.

Іноді (зазвичай це трапляється у випадку особливо важливих проектних робіт) замовник вважає за необхідне скласти і додати до договору детальну програму геодезичних вишукувань, в якій підлягають уточненню геодезичні методи, що застосовуються, перелік геодезичного обладнання.

У випадках, коли замовники вже мають деякі геодезичні матеріали (копії карт або планів, схеми комунікацій та ін), їх необхідно прикласти до технічного завдання та надати виконавцю робіт у тимчасове користування. Якщо надані відомості полегшать геодезичній фірмі розуміння про те, яка на ділянці майбутніх досліджень геодезія ціна послуг може бути істотно знижена, а строки виконання замовлення – скорочені.Fatal error: require_once(): Failed opening required '../comments.php' (include_path='.:/usr/local/pear/php54') in /home/geotop/geotop.kiev.ua/www/rayony/ua/tetiivskyj-geodezija.php on line 102