Що являє собою геодезична зйомка?


Знімальні геодезичні роботи призначені для отримання якісних і точно передавальних (в певному зменшенні, яке називається масштабом зйомки) реальну картину місцевості графічних зображень - геодезичних планів. Геодезичний план зазвичай будується у вигляді горизонтальної проекції земельної ділянки на умовну площину. Залежно від поставленої замовником геодезії ділянки завдання, плани можуть відображати різні набори наявних в межах ділянки об'єктів, включаючи елементи рельєфу місцевості. Геодезична зйомка, по праву займає перше місце серед інших видів інженерних геодезичних вишукувань у будівництві, спрямованих на забезпечення даної діяльності необхідною інформацією про умови та хід будівництва. Об'єктивні геодезичні матеріали будівельних вишукувань є основою для проведення всіх подальших робіт. Значимість геодезичної зйомки дуже велика. Їй, багато в чому, визначається якість проектних креслень, підготовлених на геодезичній основі, а, отже, і загальний успіх втілення проекту.


Порядок проведення геодезичної зйомки


Такий з видів геодезії, як знімальні роботи, повинен ретельно організовуватися і проводитися в певній послідовності:

  1. Починається цикл геодезичних робіт зі складання та погодження з власником землі або його представником детального технічного завдання на геодезичну зйомку. Чим точніше в техзавданні будуть конкретизовані очікування замовником інженерно-геодезичних вишукувань, тим менше уточнень потрібно вносити в програму зйомок при їх виконанні. Паралельно з узгодженням завдання, фірмою-виконавцем організовується одержання дозволу на проведення топографо-геодезичних робіт у відповідних державних органах. Також важливою справою на початковому етапі є проведення аналізу геодезичних матеріалів минулих років, що стосуються району, де замовлена геодезія ділянки. Хорошою підмогою в роботі геодезистів можуть виявитися архівні топографічні карти та топографічні плани більш дрібних масштабів, що охоплюють територію майбутньої зйомки.
  2. Всі необхідні інструментальні вимірювання в ході геодезичної зйомки проводяться на етапі, який носить назву - польовий. Використовуючи знімальне геодезичне обладнання, намічають мережу опорних пунктів і роблять прив'язку об'єктів, що підлягають зніманню, до заданої в техзавданні системи координат. Щоб задовольнити вимоги до геодезичної зйомки в сучасних умовах, застосовують електронно-оптичні інструменти, засоби супутникового орієнтування, що дозволяє частково автоматизувати роботу. Іноді виникає необхідність і в використанні геодезичного обладнання, що працює з використанням методів геофізики, (якщо результати зйомки повинні включати зображення прихованих під землею об'єктів, таких, наприклад, як трубопроводи або лінії зв'язку).
  3. Завершальний етап - камеральний. Узагальнюється і обробляється зібраний фактичний матеріал, і за допомогою методів геодезії і картографії будується геодезичний план. На цій стадії застосовують спеціальні програми по створенню бази геодезичних даних. Готовий план, за потреби, узгоджують з відповідальними організаціями. Після закінчення всього комплексу робіт оформлений та погоджений геодезичний план разом із звітом про виконану роботу здається замовникові.

Провести знімальні геодезичні роботи в Поліському районі може фірма ТОВ "Геотоп". Для таких послуг, як геодезія ціна розраховується з урахуванням:

  • обсягів потрібних вимірювань;
  • природних і технічних умов знімання ділянки;
  • транспортних витрат.
Завдяки наявності у фірми розвиненоъ великої мережі регіональних представництв, ТОВ "Геотоп" пропонує своїм клієнтам досить невисоку вартість геодезичних робіт.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '../comments.php' (include_path='.:/usr/local/pear/php54') in /home/geotop/geotop.kiev.ua/www/rayony/ua/polisskyj-geodezija.php on line 83