Інженерна геодезія та геодезичні роботи


Інженерна (інша назва - прикладна) геодезія – це один із видів загальної геодезії - точної науки, предметом вивчення якої є планета Земля:

 • форма її поверхні;
 • характеристики обертання земної кулі;
 • фізичні параметри гравітаційного і магнітного полів.

Інтереси прикладної геодезії сконцентровані на питаннях, пов'язаних з теорією і практикою вимірювань земної поверхні. Методи, розроблені в ході розвитку даної дисципліни, що базуються на фізичних, математичних, астрономічних знаннях і широко використовуються для геодезичних вишукувань у будівництві. Інженерно-геодезичні послуги затребувані не тільки при будівельних дослідженнях. Геодезичні матеріали також застосовують картографи, землевпорядники, геологи, гірники та працівники багатьох інших господарських галузей. Геодезичні роботи необхідні скрізь, де є потреба у використанні топографічних карт, планів, профілів місцевості; точних вимірах довжин, висот, площ земельних ділянок.


Основні аспекти діяльності інженерної геодезії і картографії


До основних аспектів геодезії, які розвивалися і продовжують розвиватися для забезпечення практичних потреб, відносяться:

 1. Створення планових і вертикальних просторових координатних систем для однозначної ідентифікації точок на поверхні Землі.
 2. Розробка методик геодезичних вимірювань, точного і наочного відображення місцевості на папері (геодезичної зйомки).
 3. Винахід і постійне вдосконалення високоточного геодезичного обладнання, що відповідає сучасним запитам замовників геодезичних послуг.

Найвідоміший вид геодезичних робіт - геодезична зйомка


Напевно, кожен чув такий термін, як «геодезична зйомка». Так називаються комплексні роботи з геодезії ділянки, які виконуються з метою складання карт і планів, детальних зображень горизонтальної проекції поверхні ділянок землі, включаючи об'єкти, розташовані в їх межах. Проводяться вони шляхом планових і висотних вимірів елементів рельєфу, будівель, окремих предметів, об'єктів рослинності, комунікацій. Набір об'єктів (що відображаються на плані) визначається при складанні технічного завдання і залежить від цілей, що стоять перед замовником. Чим докладніша потрібно зйомка, тим вище встановлюється вартість геодезичних робіт.

Існує багато різновидів геодезичної зйомки, які розрізняються за цілями її проведення, об'єктів, що цікавлять замовників, застосовуваного геодезичного обладнання. В якості найбільш відомих прикладів можна навести такі види зйомки:

 • топографічна;
 • кадастрова;
 • виконавча;
 • фасадна;
 • подеревна;
 • ландшафтна;
 • планова;
 • висотна;
 • тахеометрична;
 • теодолітна;
 • буссольна.

Самою універсальною зйомкою вважається топографічна. В ході неї на плани виносяться всі можливі природні та штучні об'єкти, відображаються підземні комунікації, адміністративні та інші межі, позначаються типи поширених ґрунтів, рослинності. Початкові геодезичні інженерно-будівельні вишукування також являють собою топографічну зйомку.


У Миронівському районі будь-які роботи, пов'язані з геодезією земельної ділянки, можуть бути доручені фірмі ТОВ «Геотоп», яка володіє методиками всіх видів геодезичних зйомок, і чий досвід, а також ресурси, які гарантують дотримання діючих технічних нормативів і вимог. У такій сфері діяльності фірми, як геодезія ціна встановлюється з урахуванням обсягів замовлених досліджень, і в разі великих замовлень або неодноразового співробітництва можливі знижки.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '../comments.php' (include_path='.:/usr/local/pear/php54') in /home/geotop/geotop.kiev.ua/www/rayony/ua/myronivskyj-geodezija.php on line 103