Що таке геодезія і картографія, основні завдання геодезичних робіт


Геодезія – це одна з наукових дисциплін, предметом вивчення якої є наша планета – її форма, характеристики деяких фізичних земних полів. Один з розділів геодезії – картографія, займається способами наочного відображення ділянок земної поверхні з метою здійснення геодезичної зйомки і створення топографічних, а також інших, більш вузьких по своєму призначенню карт і планів. Геодезичні послуги або роботи, які називають «геодезія ділянки» включають в себе проведення різноманітних вимірів для визначення геометричних форм місцевості і об'єктів в її межах. Основні завдання геодезичних робіт спрощено можна окреслити так:

 1. Проведення, використовуючи відповідне геодезичне обладнання, вимірювань на певній площі.
 2. Математична обробка даних, отриманих в ході вивчення геодезії ділянки вимірювань.
 3. Побудова, згідно з установленими правилами, графічних матеріалів геодезичної зйомки.

Результати геодезичних робіт широко затребувані:

 1. в ході будівельних вишукувань для проектування будівель і споруд;
 2. у деяких галузях промисловості;
 3. для ведення державного земельного кадастру та на виконання землевпорядних робіт.

Основні принципи геодезичних вишукувань у будівництві


В ході геодезичних будівельних вишукувань форма поверхні земельної площі визначається шляхом елементарних вимірів. Вимірюються наступні елементи:

 • довжини ліній;
 • взаємне перевищення точок;
 • горизонтальні і вертикальні кути.

Проведення планових геодезичних вимірювань

Взаємоположення декількох пунктів на досліджуваній поверхні визначають вимірюванням горизонтальних відстаней між ними, кутів між лініями, що з'єднують точки. Прив'язка до системи координат точок також проводиться вимірюванням кутів (між координатними осями і напрямками на точки) і відстаней (від точок, що прив'язуються, до точок з відомими координатами). При складанні великомасштабних планів земельної площі, які застосовуються в будівництві, кривизною земної поверхні нехтують і користуються місцевою прямокутною системою координат.

Проведення висотних вимірювань на земельній ділянці

У геодезії висоти земної поверхні можуть виражатися як в абсолютних, так і у відносних значеннях. Відносною висотою називають довжину вертикальної лінії, проведеної від точки, висота якої вимірюється, до рівневої поверхні, прийнятої за нульову відмітку в одній з місцевих систем координат. Значення висоти об'єкта називається його відміткою. Якщо ж висотну відмітку визначають відносно поверхні океану, то вона вважається абсолютною. Знаходячи різницю між відмітками (перевищення) опорних пунктів і пунктів поверхні, висоти яких підлягають визначенню, вибудовують висотну картину земельної площі, де виконуються геодезичні вишукування.


Чим зумовлені відмінності в ціні і вартості геодезичних робіт?


Чому на таку послугу, як геодезія, ціна різними фірмами встановлюється досить різна, навіть у випадках, коли виконувані роботи подібні за величиною площі проведення геодезичних вишукувань і набору очікуваних в результаті картографічних матеріалів? В основному, справа в тому, що майже всі види геодезії земельних ділянок (планові і висотні знімальні роботи) можуть бути виконані із застосуванням геодезичного обладнання, що відрізняється по влаштуванню, призначенню, принципам роботи:

 • оптичних вимірювальних інструментів;
 • електронно-оптичних геодезичних приладів;
 • обладнання супутникової навігації.
Для прискорення та полегшення проведення польової стадії вишукувань деякі організації активно почали застосовувати безпілотні літальні апарати. Різноманіття геодезичного інструментарію та методик призвело до того, що ціна складення навіть однотипних геодезичних матеріалів може істотно відрізнятися.

Ваши отзывы и вопросы:


Ваши вопросы, замечания и пожелания Вы можете оставить здесь. Мы обязательно ответим на все Ваши обращения