Геодезия и геология в Киеве и Киевской области от сертифицированого исполнителя ООО Геотоп

Геологія та геодезія, Віта Поштова - фірма "Геотоп"

Геологічні і геодезичні вишукування здійснюються для того, щоб отримати конкретні дані, необхідні для успішного виконання подальших робіт. Найчастіше ці дослідження проводяться в комплексі співробітниками фірми ТОВ «Геотоп», які виконують подібні роботи не тільки у великих містах, але і в порівняно невеликих населених пунктах.

Геодезія Віта Поштова полягає у з'ясуванні та вивченні відомостей про планово-висотні координати місцевості і інженерних об'єктів, розташованих у її межах. Для того, щоб отримати всі необхідні дані, проводиться великомасштабна топозйомка Віта Поштова. Даний вид досліджень допомагає визначитися з характером місцевості і особливостями рельєфу. Всі ці відомості відображаються на топографічному плані місцевості, який необхідний при створенні проекту майбутньої інженерної споруди. Геодезія Віта Поштова також включає в себе такі види геодезичних робіт, як розбивка осей споруди, побудова геодезичної мережі, виконавча зйомка споруд і комунікацій, гідрографічна зйомка, винесення меж Віта Поштова і т. п.

Геологічні дослідження, проведені нашими спеціалістами в даному населеному пункті, в першу чергу, були спрямовані на з'ясування геологічних і гідрогеологічних особливостей території, а також визначення фізико-механічних властивостей виявлених грунтів. Для того, щоб виконати поставлене завдання, був здійснений цілий комплекс робіт, які включили в себе рекогносцировку території, буріння свердловин, відбір зразків ґрунту, їх дослідження в лабораторних умовах, камеральну обробку всіх отриманих даних і складання звіту.

В результаті вивчення вдалося зробити висновок, що геологія Віта Поштова вельми схожа з геологією прилеглих населених пунктів, таких як Круглик, Кременище, Іванковичі, Мархальовка, Зайців і Іванків. Було з'ясовано, що в розрізі присутні наступні інженерно-геологічні елементи: супісок слабозаторфований, пісок від дрібного до средньозернистого, пісок від дрібного до средньозернистого водонасичений (поширений повсюдно). Розглянемо їх більш докладно.

Аналізуючи дані, одержані в результаті буріння свердловин, можна зробити висновок, що супісок слабозаторфований розкритий тільки в одній свердловині і має невелику потужність, менше 0,5 метра. Подальша товща представлена пісками різної текстури, які розділені на 2 окремих інженерно-геологічних елементів. Також, саме в пісках був зустрінутий водоносний шар, який залягає на глибині 1,40-1,25 м. Водоносний горизонт має вільну поверхню. Однак, при проектуванні споруд слід враховувати, що на даній території можливі підтоплення. Геологія ділянки Віта Поштова досить детальна, так що крім підтопленості території, під час визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів було встановлено, що грунти можуть також проявити просадні властивості. У зв'язку з цим значну увагу потрібно приділити проектуванню споруди і не допускати витоків. Також при проектуванні споруди варто звернути увагу на те, що низ підошви фундаменту слід розташувати нижче 1,5 метрів – глибина промерзання грунту і враховувати той факт, що ґрунти на ділянці за сейсмічними властивостями відносяться до II категорії.

Таким чином, якщо Вам необхідна геологія ділянки Віта Поштова або геодезія Віта Поштова, або Вам необхідно здійснити який-небудь конкретний вид розвідок у даному населеному пункті або сусідніх з ним (Боярка, Нове, Хотів, Чабани і т. д.), то Ви можете звернутися до співробітників фірми ТОВ «Геотоп» і розраховувати на отримання коректного результату.

Будь ласка оцініть статтю Голосов: 0
Питання і коментарі
Залиште Ваше питання або коментар

Ваше звернення буде опубліковано після модерації модератора

Геодезія та геологія для проектів СЕС

Акційні умови вишукувань: винесення меж - БЕЗКОШТОВНО.

25% аванс, 45% після виконання польового етапу досліджень, 30% після видачі результатів. Ціна з ПДВ.

Чому ми? За останні 3 місяці виконані дослідження на 27 об'єктах СЕС. Середній термін виконання робіт склав 3 тижні.

Безкоштовна консультація

Геодезія та геологія для проектів СЕС

«П'ятисотка» території АЗС + БЕЗКОШТОВНО зйомка території радіусом 60 метрів.

Топоплан М1: 2000 з узгодженням + БЕЗКОШТОВНОзйомка території радіусом 200 метрів.