Актуальнна ціна на геологію складає 200 грн за метр, геодезію 200 грн за сотку

У червні 2015 року в смт. Бабинці Бородянського району Київської області були виконані роботи з геодезії та геології на стадії робочого проекту під індивідуальне будівництво і випущений звіт. Метою виконання робіт геологія та геодезія у Бабинцях було складання топографічного плану ділянки і уточнення інженерно-геологічного розрізу. Винесення меж у Бабинцях було зроблено на досліджуваній території індивідуального будівництва. Межі ділянки визначені за координатами і зафіксовані. В межах ділянки була проведена топозйомка Бабинці, під час якої визначені абсолютні відмітки поверхні ділянки, і побудований топографічний план.

Геологія та геодезія Бабинці

Геологія ділянки Бабинці досліджувалась шляхом вивчення спеціальної літератури, проведення рекогносцировочного обстеження території та буріння свердловин. За схемою геоморфологічного районування район відноситься до південно-західної частини Руської платформи і розташовується в межах Київського Полісся (на розмитому палеогеново-неогеновій платформі), яке є частиною Поліської низовини Полігенної рівнини України. Це моренно-зандрова рівнина. Проведена топозйомка Бабинці дозволила визначити абсолютні відмітки гирл свердловин, які змінюються в межах 151,53-151,70 м у Балтійській системі висот. Було виконано рекогносцирувальне обстеження, в процесі якого виявлено, що майданчик розташований на території соснового лісу. Ознак прояву несприятливих інженерно-геологічних процесів (карсту, ерозії, суфозії) у вигляді виходів підземних вод на поверхню, водотоків або відслонень не виявлено.

Геологія ділянки Бабинці вивчена шляхом буріння трьох свердловин глибиною 6 метрів. До звіту додається викопіювання з топоплана, на якій зазначені місця буріння свердловин. Буріння проводилося малою буровою установкою. Початковий діаметр свердловин 127 і 146 мм. З свердловин проведений відбір проб порушеної та непорушеної структури. За результатами буріння і лабораторних робіт виділено три інженерно-геологічних елемента:

  • ІГЕ I - пісок середньої крупності.
  • ІГЕ II - супісок.
  • ІГЕ III - суглинок легкий.

Для піску в лабораторії були визначені природна вологість і гранулометричний склад. Для супісків та суглинку - природна вологість і межі пластичності. Визначено номери ґрунту труднощі розробки (згідно ДБН Д2.2-1-99): ІГЕ I - 29а; ІГЕ II - 36а; ІГЕ III - 35а. В результаті камеральних робіт побудований інженерно-геологічний розріз. В період вишукувань підземні води зустрінуті на глибині 1,76 м. Виконаний хімічний аналіз ґрунтових вод показав, що вода має слабоагрессивні і среднеагрессивні властивості. Територія класифікована як потенційно підтоплююча. Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів на ділянці вишукувань досягає 1,07 м.

Геологія ділянки Бабинці в геоструктурному відношенні представляє північно-східний схил Українського щита. Недалеко від смт.Бабинці розташовані населені пункти Шибеного, Нове Залісся, Бородянка, Дружня, Великий Ліс, Загальці, Гаврилівка, Блиставица, Немішаєве та Дудки. Породи кристалічного фундаменту складені твердими докембрійськими гранітами, гнейсами, лабрадоритами та амфіболітами. Зандрова зона складена зверху вниз флювиогляціальними пісками, мореною, підморенними флювіогляціальними пісками; ці відклади підстилаються бурими і строкатими глинами, іноді пісками полтавської свити або прісноводними суглинками. Флювіогляціальні відкладення, переважаючі в розрізі, представлені грубозернистими, середньозернистими і рідше дрібнозернистими пісками з галькою і прошарками суглинків. Геологія ділянки Бабинці та сусідніх населених пунктів характеризується тим, що іноді піски заміщуються супісями і суглинками. Загальна потужність флювіогляціальних відкладень до 20 і більше метрів. Сейсмічність в районі 5-6 балів.

Фірма ТОВ "Геотоп" виконує геодезичні та геологічні роботи як в смт.Бабинці, так і в населених пунктах Шибеного, Нове Залісся, Бородянка, Дружня, Великий Ліс, Загальці, Гаврилівка, Блиставица, Немішаєве та Дудки. Такі роботи дозволять проектувальникам грамотно скласти проект, базуючись на отриманих даних, що призведе до вибору оптимального виду фундаментів і зведенні довговічного будинку.


Ваші відгуки та запитання:


Ваші питання, зауваження і побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення