Геодезия и геология в Киеве и Киевской области от сертифицированого исполнителя ООО Геотоп

Геодезія та картографія

Геодезія та картографія - наукові дисципліни, які доповнюють один одного. Розподіл землі (геодезія) і складання карт (картографія) невіддільні одне від одного. Ухвалою координат і висот точок земної поверхні, займається науково-технічна геодезія. Інженерна геодезія вирішує питання вишукувальних робіт для проектування, будівництва і експлуатації конструкцій. Геодезію проводять із застосуванням спеціальних геодезичних приладів і використанням сучасних супутникових даних ГЛОНАСС, GPS. Ці вимірювання геодезії є основою при побудові карт місцевості. Картографія доповнює геодезію, досліджує, моделює і графічно відображає об'єкти на карті за допомогою умовних позначень. Результатами картографії є одномірні, рельєфні та об'ємні зображення. У прикладному аспекті і геодезію, і картографію використовують спільно. Величезне прикладне значення геодезія має в інженерно-вишукувальних роботах, будівництві, прокладанні магістралей нафто- і газопроводів, залізничних і шосейних шляхів. Важлива перевага геодезії в сільському господарстві, землеустрій. Геодезія прикладного значення вирішує завдання щодо забезпечення життєдіяльності людей. Купівля, продаж земельної ділянки для будівництва, сільськогосподарської діяльності вимагає проведення геодезії, так званого виносу ділянки в натуру, на місцевість. Сюди входить:

 1. визначення точних географічних координат ділянки;
 2. вивчення рельєфу і обчислення його рівня над берегом моря;
 3. вираховують площа ділянки;
 4. складають топоплан.

Інженерна геодезія при будівельних роботах майбутніх будівель, споруд займає перше місце. У коло завдань розв'язуваних геодезією входить:

 • обчислення перепаду висот в рельєфі місця майбутньої забудови;
 • визначення, прив'язка точних координат майбутніх будівель;
 • надання технічного звіту по геодезії з метою реєстрації його в державних організаціях.

Слід знати, що в законодавстві України потрібно оформлення документації по геодезії для деяких споруд, що мають виробничо-технічне значення і, звичайно, при будівництві багатоповерхових будівель.

Геодезія має кілька видів робіт:

 • топогеодезії, має місце зйомка місцевості;
 • розбивка і прив'язка геодезичних маркерів до державної координатної системі, винос в натуру головних осей споруди;
 • проведення виконавчої геодезії під час всього періоду будівництва. Ведеться контроль зведення споруди та її розташування;
 • спостереження за деформацією будівельного об'єкта;
 • контроль підземних комунікаційних мереж, проводиться геодезією (вимірювання в горизонтальних гірничих виробках).

В результаті проведення геодезії будуються топографічні карти і схеми. Вони мають різні масштаби від невеликої ділянки місцевості до глобальних карт Землі. Геодезія тісно пов'язана з картографією. Можна сказати, що карти є результатом геодезії, але відносяться до розділу картографії. Картографія дозволяє складати, видавати і використовувати різні за своїм призначенням карти по закінченню проведення геодезії. Карти служать для візуального сприйняття людиною рельєфу місцевості, просторового розташування об'єктів, їх розмірів, координат і взаємного розташування, тобто то, що є результатом проведення геодезії. Карти місцевості великого масштабу дозволяють вибрати оптимальний варіант розташування об'єкта майбутнього будівництва. Видані карти широко застосовуються в промисловому будівництві, при прокладанні комунікацій, транспортній інфраструктурі. Вони використовуються як основний матеріал для геодезії при проектуванні будівельних об'єктів. Картографія спільно з геодезією дає напрямок для проекту майбутнього будівництва. Картографія, також як і геодезія, знайшла широке застосування в сільськогосподарських роботах, меліорації, використання в земельному фонді. Картографія має на увазі не тільки географічні карти. Існують карти ґрунтів, гідрогеологічні, корисних копалин, геологічні, геофізичні, топографічні та багато інших. Вони можуть мати різні масштаби дрібні від 1: 1 000 000 і великі від 1: 25 000 і більше. Всі ці карти служать для правильного використання людиною природних ресурсів, не порушуючи, екологічну обстановку середовища.

У сучасному світі, в епоху розвитку науково-технічного прогресу картографія, також як і геодезія, набуває нових форм свого існування. Цьому сприяє розвиток інформатики та нових систем ГІС-технологій. Старі паперові носії карт сьогодні оцифровуються і набувають нове життя в електронному варіанті. Це сприяє накопиченню великої бази даних для карт різного призначення, і простого користування споживачем. Картографія, спільно з геодезією, набуває цифрову «життя». За результатами геодезії створюються електронні бази даних висот і координат земної поверхні. Графічні зображення земної поверхні тепер мають різні види: двовимірні, тривимірні. Розглядаючи, такі варіанти карт більш повно і наочно отримуєш інформацію про умови місцевості. Крім того існує комбіновані геоізображенія, наприклад карт і космо- або фотознімків.
Фахівці нашої організації виконують геодезію із застосуванням точної геодезичної апаратури і обладнання, цифрових, фотографічних технологій. Встановлення меж ділянок, ухилів, площ, то, що входить до переліку послуг геодезії, виробляють висококваліфіковані геодезисти. Вони відповідають за якість геодезії і гарантують точність виконаної роботи. Наші картографи нададуть спеціальні карти, що відповідають сучасним вимогам в картографії. Електронний і паперовий варіанти такої карти легко читається навіть недосвідченим замовником. Роботи по геодезії, також і картографії відповідають вимогам і рівню, прийнятим в сучасному світі.

Будь ласка оцініть статтю Голосов: 0
Питання і коментарі
Залиште Ваше питання або коментар

Ваше звернення буде опубліковано після модерації модератора

Геодезія та геологія для проектів СЕС

Акційні умови вишукувань: винесення меж - БЕЗКОШТОВНО.

25% аванс, 45% після виконання польового етапу досліджень, 30% після видачі результатів. Ціна з ПДВ.

Чому ми? За останні 3 місяці виконані дослідження на 27 об'єктах СЕС. Середній термін виконання робіт склав 3 тижні.

Безкоштовна консультація

Геодезія та геологія для проектів СЕС

«П'ятисотка» території АЗС + БЕЗКОШТОВНО зйомка території радіусом 60 метрів.

Топоплан М1: 2000 з узгодженням + БЕЗКОШТОВНОзйомка території радіусом 200 метрів.