Вивченість геології України

Територія України займає площу понад півмільйона квадратних кілометрів і, в геологічному відношенні, приурочена до південно-західної частини Російської платформи, обмеженою на заході Карпатської, а на сході Донецької складчастими областями, геологія яких істотно різниться. Завдяки тривалим вже понад століття систематичним дослідженням в цьому напрямку, вивчена геологія України досить детально. Накопичені в архівах державних і приватних геологічних підприємств численні фактичні дані по геології представлені результатами буріння декількох десятків тисяч свердловин різного типу і призначення, в числі яких:

 • пошуково-розвідувальні;
 • параметричні;
 • опорні;
 • розвідувально-експлуатаційні;
 • гідрогеологічні;
 • інженерно-геологічні.

Істотно доповнюють інформацію по геології, отриману шляхом буріння, результати інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень геології:

 • сейсмічної розвідки;
 • вимірювання параметрів гравітаційного поля Землі;
 • електричного зондування та профілювання ділянок місцевості;
 • різних видів каротажу (внутрішньосвердловинним геофізичних вимірювань параметрів геології).

Різними організаціями, що вивчають питання геології, як в теоретичних, так і в практичних цілях, було виконано колосальну кількість звітів і складений великий обсяг картографічного матеріалу по геології, що є в даний час гарною підмогою в подальшій діяльності підприємств, що займаються геологією в різних її аспектах. В тому числі, інженерною геологією.

Інженерна геологія України

Основні джерела даних по інженерної геології України

Спеціальної загальнодержавної інженерно-геологічної зйомкою територія нашої країни ні за радянських часів, ні пізніше повністю покрита була. Тому складання загальної картини її інженерної геології, а також відповідний розподіл України на райони з подібними інженерно-геологічними умовами проводилося на підставі великої кількості матеріалів інженерних вишукувань по геології, виконаних для потреб конкретного будівництва або обґрунтування технічних рішень в інших галузях економіки. А специфічних напрямків дослідних робіт у сфері інженерної геології існувало й існує досить багато:

 1. вишукування по геології під будівельні об'єкти цивільного і промислового призначення;
 2. геолого-гідрогеологічні дослідження для проектування зрошення в районах з недостатнім зволоженням;
 3. вишукування для будівництва гідротехнічних споруд (каналів, гребель, дамб, водосховищ, ставків-накопичувачів);
 4. вивчення інженерної геології районів експлуатації родовищ корисних копалин;
 5. інженерні дослідження геології закарстованних районів (карст - процес розчинення підземними водами гірських порід карбонатного, гіпсового та іншого нестійкого під впливом води складу);
 6. вишукування в районах, схильних до інтенсивним зсувним процесам;
 7. геолого-гідрогеологічні дослідження на ділянках підтоплення;
 8. дослідження з інженерної геології для дорожнього будівництва.

Нерівномірність вивченості геології країни

Незважаючи на досить хорошу, загалом, вивченість, не можна не відзначити той факт, що геологія різних регіонів України вивчена з різним ступенем детальності. Так, більш ретельному дослідженню була піддана геологія:

 • південних областей:
 • Прикарпаття;
 • Донбасу;
 • району Дніпровсько-Донецької западини.

Тобто, геологія регіонів багатших на корисні копалини, а також характеризуються найбільш щільною заселеністю і розвиненою промисловістю. У меншій мірі вивчена геологія північних районів.

Глибини, до яких була досліджена геологія, також широко варіюють від району до району. Максимальні з них припадають на ділянки Дніпровсько-Донецької западини, що мають перспективу в плані нафто- або газоносності (в даний час деякі свердловини в цьому регіоні дають фактичний матеріал по геології вже з глибини майже шість кілометрів).

Поділ України на геологічні райони

Інженерно-геологічна систематизація - виділення основних властивостей геології місцевості та угруповання подібних за цим властивостям територій - практикується багатьма країнами. Проводиться ця робота в інтересах полегшення вирішення інженерно-геологічних проблем шляхом вироблення єдиних методичних підходів до організації досліджень по геології. При проведенні геологічної класифікації земель України було вирішено покласти в її основу два основних критерії:

 1. Приуроченість геології території до одного з основних геоструктурного (тектонічних) утворень. На підставі цієї ознаки виділяються інженерно-геологічні регіони.
 2. Геоморфологічна будова (тип форми поверхні земної кори, який визначається як основний пануючої геологічною структурою, так і видозмінювати її древніми і сучасними процесами). Геоморфологія визначає віднесення місцевості до тієї чи іншої геологічної галузі всередині регіону.

Інші особливості геології району, що розглядався для визначення його класифікаційної приналежності, такі як:

 • петрографічний склад переважаючих грунтів;
 • умови їх залягання;
 • потужності геологічних комплексів;
 • розвиненість інженерно-геологічних процесів;
 • гідрогеологічні умови;
 • мали підлегле значення і використовувалися тільки для виділення підобластей - таксономічних одиниць найнижчого рівня.

Ваші відгуки та запитання:


Ваші питання, зауваження і побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення