Інженерна геологія або вишукування для будівельних цілей в Києві

Що являють собою інженерно-геологічні вишукування?

У такій галузі, як геологія, дослідження можуть бути спрямовані не лише на пошуки родовищ різноманітних корисних копалин в маловідомих районах. Безліч геологічних фірм проводять дослідження в усіх містах і селищах, розвідуючи ґрунтові умови земельних ділянок, відведених під будівництво. Такі дослідження називаються інженерно-геологічними.

Інженерна геологія або вишукування для будівельних цілей в Києві
Інженерна геологія – один з видів інженерно-вишукувальних робіт. Вона необхідна при проектуванні і суттєвій реконструкції будівельних об'єктів. Видання проектної документації без проведення інженерних вишукувань не допускається. В інженерній геології дослідження проводяться для отримання інформації про ділянку, де запланована будівельна діяльність. Предмет досліджень – верхні пласти гірської породи, їх структура і фізико-механічні характеристики, водні властивості. Дані досліджень по геології потрібні інженерам-проектувальникам при розрахунках будівельних основ, фундаментів будівель, заходів щодо захисту споруджуваних об'єктів від шкідливого впливу навколишнього середовища. Геологічні дослідження також повинні забезпечувати раціональність використання геологічного середовища і природних ресурсів. Програми інженерно-геологічних будівельних вишукувань можуть дуже сильно відрізнятися, в залежності від технічних характеристик об'єктів проектування, а також ступеня вивченості геології району досліджень.

Завдання інженерних вишукувань по геології

Завдання, які вирішуються під час інженерно-геологічних вишукувань для будівництва:

 • з'ясування рельєфу земельної ділянки та його особливостей, які можуть вплинути на хід будівництва;
 • визначення будови ґрунтових горизонтів;
 • дослідження гідрогеологічних умов: наявність водоносних горизонтів, рівень ґрунтових вод, їх хімічний склад та властивості;
 • встановлення складу грунтів, фізико-механічних властивостей;
 • виявлення протікаючих на території або поблизу будівельного майданчика геологічних процесів;
 • прогнозування змін в результаті будівельної діяльності та подальшої експлуатації зведених споруд.

Роботи, що становлять комплекс досліджень з геології

Вичерпний набір інженерно-геологічних методів досліджень, передбачених чинною нормативно-технічною документацією, виглядає наступним чином:

 • аналіз звітних матеріалів досліджень, проведених в районі майбутніх розвідок у попередні роки;
 • опрацювання матеріалів аерокосмічної зйомки;
 • рекогносцирувальний огляд ділянки робіт;
 • застосування геофізичних методів досліджень;
 • бурові роботи з витягом керна зі свердловин;
 • випробування геологічних шарів у польових умовах;
 • гідрогеологічні фільтраційні та режимні дослідження;
 • лабораторний аналіз і випробування грунтів;
 • сейсмологічне вивчення території;
 • оцінка небезпеки з боку шкідливих техногенних або природних інженерно-геологічних процесів;
 • геологічне моделювання і побудова прогнозних документів, що описують стан геологічного середовища в майбутніх періодах.

Звичайно, не всі перераховані види робіт є обов'язковими завжди. Програми конкретних будівельних вишукувань по геології в Києві складаються, враховуючи специфіку проектування, попередню інженерно-геологічну вивченість місцевості. Будь-яка програма досліджень завершується складанням офіційного геологічного ув'язнення – технічного звіту, який складається з текстової та графічної частин.

Фірма ТОВ «Геотоп» має великий досвід інженерно-геологічних вишукувань.


Ваші відгуки та запитання:


Ваші питання, зауваження і побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення