Геодезия и геология в Киеве и Киевской области от сертифицированого исполнителя ООО Геотоп

Геологія: дослідження ділянки

Договір підряду, технічне завдання і програма на інженерно-геологічні дослідження

Основними документами, якими зобов'язані керуватися підприємства, що надають інженерно-геологічні
вишукувальні послуги, є:

  1. Договір (контракт) між вишукувальною організацією і власником земельної ділянки, на якій дозволена будівельна діяльність, а також інженерні дослідження. В ролі замовника може виступати проектна організація, генеральний підрядник забудови.
  2. Погоджене та затверджене технічне завдання, в якому наводиться необхідна інформація про об'єкт проектування, перераховуються вимоги до виконавця дослідження геології.
  3. Програма інженерно-геологічного дослідження. У програмі максимально детально уточнюються вимоги технічного завдання і описуються методи, обсяги і строки проведення досліджень.

Загальний порядок дослідження геології для будівництва

Залежно від складності і величини архітектурного проекту, геологічних умов досліджуваної території, програма дослідження геології в Києві може бути якої завгодно величини, але в її основі обов'язково будуть лежати наступні основні і обов'язкові елементи будь-яких геологічних досліджень:

  1. Аналіз накопичених матеріалів, що раніше виконувалися в даному регіоні досліджень з геології.
  2. Рекогносцирувальний огляд місцевості.
  3. Бурові роботи з відбором геологічних проб.
  4. Лабораторні дослідження відібраних зразків для встановлення їх механічних властивостей.
  5. Написання звітних матеріалів за підсумками досліджень.

Якщо проектований об'єкт є особливо великим або ж значно віддалений від залізничних і автомобільних транспортних магістралей, то вимоги технічного завдання і програму досліджень включають пошук місцевих ґрунтових будівельних матеріалів. Розвідка грунтових матеріалів в рамках інженерно-геологічних досліджень, хоча і проводиться відповідно до нормативів, що регламентують геологорозвідувальні роботи, спрощена за рахунок виключення для неї вимог, які зобов'язують стверджувати підраховані запаси корисних копалин у відповідних державних організаціях. За підсумками таких досліджень розробляються проекти тимчасових кар'єрних розробок з видобутку матеріалів.

Вимоги до глибини геологічних свердловин при інженерних дослідженнях

У такій геологічній галузі, як інженерна геологія, дослідження повинні проводитися не менш ніж на строго визначену умовами будівництва глибину. Глибина ця визначена, виходячи з типів проектованих фундаментів та гірських порід, які повинні служити для них підставами. Для проектування широко поширених стрічкових фундаментів глибини геологічних досліджень повинні дозволяти випробувати грунт на чотири метра глибше підошви фундаменту у разі відсутності грунтових вод, і шість метрів – при їх зустрічі. Якщо фундамент буде спиратися на скельні гірські породи, то допускається зменшувати глибину досліджень до одного метра, нижче його підошви. Глибини буріння при проектуванні пальових фундаментів визначаються на п'ять-десять метрів нижче рівня заглиблення кінців паль. Для фундаментів плитного типу глибину досліджень рекомендується встановлювати таку, що буде дорівнювати половині ширини фундаментної плити (але не менше двадцяти метрів).

Фірма ТОВ «Геотоп» суворо дотримується всіх встановлених законодавством та технічними нормативними документами вимог до проведення інженерних досліджень геології, що підтверджується необхідними ліцензіями та іншими дозвільними документами.

Будь ласка оцініть статтю Голосов: 0
Питання і коментарі
Залиште Ваше питання або коментар

Ваше звернення буде опубліковано після модерації модератора

Геодезія та геологія для проектів СЕС

Акційні умови вишукувань: винесення меж - БЕЗКОШТОВНО.

25% аванс, 45% після виконання польового етапу досліджень, 30% після видачі результатів. Ціна з ПДВ.

Чому ми? За останні 3 місяці виконані дослідження на 27 об'єктах СЕС. Середній термін виконання робіт склав 3 тижні.

Безкоштовна консультація

Геодезія та геологія для проектів СЕС

«П'ятисотка» території АЗС + БЕЗКОШТОВНО зйомка території радіусом 60 метрів.

Топоплан М1: 2000 з узгодженням + БЕЗКОШТОВНОзйомка території радіусом 200 метрів.